Dutch single-click oracle

Tao Te Ching

Waarheden die de grondslag vormen
Eigenschappen die de I Tjing Aanraadt zijn    Eigenschappen om los te laten zijn
Nederigheid/Bescheidenheid = zonder verwachtingen zijn, ipv onderwerping. Het verzet tegen het heden, zoals het leven nu is, opgeven, dus de wensen/verlangens loslaten hoe men het eigenlijk wil hebben. Daardoor kan men meer aandacht voor het heden krijgen, en er direct invloed op gaan uitoefenen.    Angst
Opmerkzaamheid    Boosheid
Aanvaarding. Bijv. van alle feiten om je heen. Niet onderwerping, maar verdragen zonder de wens of drang iets te veranderen. Kijken zonder te denken, zoals een kind dat alles voor het eerst ziet, voelen ipv denken.    Begeerte, sterke emoties leiden af van het heden, verminderen het bewustzijn, verminderen daardoor het vermogen te reageren op gebeurtenissen in het heden. Sterke emoties kosten ook energie. Emoties worden soms krachtig omdat ze lang genegeerd zijn
Aanpassingsvermogen    Arrogantie = denken het alleen, zonder hulp van God/het Wijze te kunnen doen
Mededogen    Agressie
Beheersing    Ongerustheid
Argeloosheid = zonder vooroordeel, zonder lage invloeden (bv boosheid), zonder verwachting van de resultaten, zonder competitieve gedachten of eisen, open voor nieuwe info/indrukken uit het heden    Hardvochtigheid
Volharding    Sluwheid
Verdraagzaamheid    Blinde doelgerichtheid
Terughoudendheid    Genotzucht
Toewijding aan de innerlijke waarheid  Teleurstelling
Geduld    Oordelen
Zelfcorrectie -- het gedrag corrigeren, de gevoelens niet onderdrukken maar aanvaarden en kalmeren
Openheid    Macht?
Afstandelijkheid (oa van zorgelijke emoties en begeerte; ook observeren zonder het bewustzijn er geheel op te concentreren, "omheen" te wikkelen)    Trots, want is een oordeel, uiteindelijk gebaseerd op vergelijking, prestatie
Zorgvuldigheid    Zorgeloosheid, als in achteloos, zonder toewijding
Evenwichtigheid/Gelijkmatigheid
Innerlijke onafhankelijkheid

Single page Richard Wilhelm original

Vertaling door Browne Walker

Hexagrammen Browne Walker op titel

Hexagrammen Richard Wilhelm op titel

Hoe te leven

Lagere emoties

Hogere emoties

Samengevat, lagere emoties zijn krachtige emoties die de vrijheid van denken belemmeren. Hogere emoties zijn emoties die de vrijheid handhaven of vergroten. Vrijheid om te denken en te gaan waar onze Wijsheid ons eigenlijk echt heen wil leiden. Bijvoorbeeld, in een oorlog zal angst of boosheid ons denken doen verstarren, en de confrontatie blijft bestaan. Door afstand te nemen van deze lagere emotie, krijgen we de vrijheid om andere paden te gaan. Daarmee kan de confrontatie worden opgelost, vermeden, enzovoorts.